Curriculum Vitae

  

Numele:

Bulgaru

Prenumele:

Oleg

Data si locul nasterii:

5 august 1950, s. Nicoreni, Drochia, Moldova

Nationalitatea:

roman

Starea civila:

casatorit

Adresa si telefonul:

2001 Chisinau, Ismail 86/1, ap.238

tel. (+37322) 54-70-26 (d), (+37369) 98-98-90 (m)

tel/fax (+37322) 28-81-58 (s)

E-mail: olegbulgaru@gmail.com

 

 

STUDIILE:

 

09/67 - 06/73

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOSCOVA,

Facultatea de mecanica si matematica

Diploma

10/73 - 10/76

ACADEMIA DE STIINTE A MOLDOVEI,

Doctorantura Institutului de Matematica

Diploma de doctor in fizica si matematica

1991

Atestat de conferentiar la catedra de informatica

1994 - 1997

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICA A MOLDOVEI
Cursuri de scurta durata in administrare publica, economie, management, sisteme informationale in cadrul Programului TACIS "Consolidarea Administratiei de Stat si a Serviciului Civil in RM"

Martie 18-Aprilie 11, 1995

Stagiu "Managementul scolilor de administratie publica"
(Universitatea din Connecticut, SUA)
Certificat

Septembrie 1-5, 1995

Participare la seminar "Tehnologii Informationale si de Comunicatii - Forte Motrice in Restructurarea Administratiei Publice"
(Praga, Cehia)
Prezentare

Iulie 26-Septembrie 24, 1997

Stagiu in cadrul Programului TACIS "Consolidarea Administratiei de Stat si a Serviciului Civil in RM" (Institutul National de Administrare Publica din Portugalia; Universitatea din Leuven, Belgia; Institutul European de Administrare Publica din Maastriht, Olanda)

Martie 18-20, 1998       

Participare la Conferinta IV anuala NISPAcee “Administrarea publica si politici sociale in Europa Centrala si de Est” (Praga, Cehia)

Prezentare

Iunie 26-29, 1998

Participare la seminar “Probleme demografice in Europa Centrala si de Est” (Praga, Cehia)

Prezentare

Noiembrie 4-8, 1999

Participare la seminar “Probleme demografice in Europa Centrala si de Est” (Rostok, Germania)

Prezentare

Octombrie 22-31, 2001

Participare la cursul de demografie (dr., prof. V.Ghetau, Universitatea din Bucuresti, Romania)

Februarie 4-7, 2002

Participare la seminarul “Dezvoltare comunitara” (moderatori dr., prof. C.Zamfir, dr., prof. E.Zamfir, dr., prof. I.Badescu, Universitatea din Bucuresti, Romania)

Iunie 29-iulie 6, 2003

SCOALA DE VARA "Asistenta sociala - de la universitate la conumitate" (Chisinau, Moldova).

Certificat

Iulie 12-16, 2004

SCOALA DE VARA "Justitia restaurativa - o noua provocare pentru asistenta sociala in spatiul de justitie juvenila" (Chisinau, Moldova).

Certificat

Ianuarie 17-21, 2005

SCOALA DE IARNA "Asistenta sociala in spatiul justitiei juvenile" (Chisinau, Moldova).

Certificat

Octombrie 28-

Noiembrie 2, 2008

Stagiu la Universitatea Babas-Bolyai din Cluj-Napoca, Romania in domeniul organizarii invatamantului la ciclul II (masterat)

Octombrie 4-17, 2009

Stagiu in domeniul reformarii invatamantului universitar la Universitatea Catolica din Milan (Italia) si Universitatea „A.I.Cuza” din Iasi (Romania)

Ianuarie 9-13, 2010

Stagiu in domeniul managementului financiar al Proiectelor Tempus la Academia din Grenoble (Franta)

Ianuarie 31-

Februarie 5, 2011

Stagiu in domeniul organizarii instruirii la masterat in sanatate publica si servicii sociale la Universitatea de Stat din Erevan (Armenia)

Mai 8-14, 2011

Stagiu la Universitatea Cumbria din Marea Britanie in probleme de conlucrare intre institutiile de invatamant si cele ofertante de servicii sociale.

Septembrie 11-17, 2011

Stagiu la Universitatea „A.I.Cuza” din Iasi (Romania) in domeniul elaborarii de noi cursuri in asistenta sociala.

Octombrie 16-22, 2011

Stagiu la Institutul Regal de Tehnologie din Stokholm (Suedia) in probleme de elaborare de materiale didactice in varianta electronica si instruire on-line pe platforme din Internet.

Februarie 19-26, 2012

Stagiu la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (Romania) in domeniul aplicarii metodelor inovatorii de predare si organizare a procesului de instruire.

Martie 10-15, 2013

Stagiu la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (Romania) in domeniul managementului proiectelor Tempus.

 

 

ACTIVITATEA:       

 

1998 - prezent

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA.

Conferentiar la Catedra Sociologie

1993 -1998

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICA.

Sef al Catedrei Tehnologii Informationale

1991 - 1993

INSTITUTUL NATIONAL AL INSTRUIRII CONTINUE.

Prorector

1985 - 1991

INSTITUTUL INTERRAMURAL REPUBLICAN DE PERFECTIONARE A CADRELOR

Lector superior, conferentiar 

1976 - 1985

INSTITUTUL DE MATEMETICA AL ACADEMIEI DE STIINTE A MOLDOVEI
Colaborator stiintific

 

 

ACTIVITATI IN PROIECTE 

 

1995 - 1996

Proiectul finantat de USAID "Managementul Scolilor de Administrare Publica"
Beneficiar

1994 - 1997

Proiectul TACIS "Consolidarea Administratiei de stat si a serviciului civil in Republica Moldova"
Beneficiar

1997

Proiectul Soros "Instruirea functionarilor publici in domeniul comunicatiilor electronice si INTERNET"
Autor, expert.

1997 - 1998

Proiectul UNDP “Guvernanta si democratie”.
Expert

1999 - 2005

Proiecte finantate de UNICEF Moldova (9 proiecte), avand ca scop dezvoltarea asistentei sociale in Republica Moldova
Coautor, asistent

2000 - 2004

Proiectului CNFA, finantat de USAID, “Dezvoltarea agromagazinelor”.
Expert

2004 - 2005

Proiectul TACIS "Consolidarea capacitatilor in reforma politicilor sociale in Republica Moldova"
Expert

2006 - 2007

Proiectul AUF „Formarea studentilor in antropologie”

Coautor, asistent

2006 - 2008

Proiectul INTASTranzitii ale Copilariei si Tineretului intr-o societate in transformare: Cazul Republicii Moldova”

Cercetator

2007

Proiectul Tacis-UNICEF „Servicii sociale integrate pentru familii si copii”, componenta „Dezvoltarea capacitatilor profesionale a retelei nationale de asistenti sociali comunitari” (Asociatia de Promovare a Asistentei Sociale – APAS)

Manager instruire, logistica

2007

Proiectul Tacis-UNICEF „Servicii sociale integrate pentru familii si copii”, componenta „Baza de date in protectia copilului”

Expert

2007 - 2009

Proiectul TEMPUS „Dezvoltarea instruirii in domeniul drepturilor copilului: Moldova si Serbia”

Asistent

2008 - 2009

Proiect USAID „Studiu sociologic la nivel national de evaluare a  perceptiei coruptiei in Republica Moldova”

Expert

2008-2009

Proiect HESP „Procurare de literatura pentru Catedra Asistenta Sociala” (Log-In ID: 40014344, Project Code: E1364)

Coordonator

2009

Proiectul UNICEF „Evaluarea cunostintelor, atitudinilor si practicilor de ingrijire si dezvoltare a copiilor de varsta timpurie in Republica Moldova”

Expert

2009-2010

Proiect 09.820.07.04UFMigrantii moldoveni in Federatia Rusa in conditiile crizei financiare globale” (2009-2010)

Expert

2009 - 2011

Proiect Tempus „Profesionalizarea invatamantului in asistenta sociala”

Asistent

2011-2013

Proiect finantat de catre Agentia Ceha pentru Dezvoltare „Suport al Planului national de actiuni cu privire la protectia copiilor ramasi fara ingrijire parinteasca”.

Expert

2010 - 2013

Proiect Tempus: „Programe de master in sanatatea publica si serviciile sociale”

Asistent

2013 - 2015

Proiect finantat de catre Agentia Ceha pentru Dezvoltare „Suport complex pentru dezvoltarea statisticii populatiei si demografiei in Moldova”

Coordonator local

 

 

EXPERIENTA DE LUCRU IN ONG 

 

1998 – prezent

ONG “Centrul Republican de Resurse pentru Asistenta Sociala”.

Fondator, director executiv (voluntar)

1999

CERCETARE SOCIOLOGICA “Copiii strazii din or. Chisinau”.
Expert

2000 – prezent

SEMINARE INSTRUCTIV METODICE trimestriale pentru instructori de la Inspectoratele de Minori, de la Directia Municipala de Protectie a Drepturilor Copilului in domeniul asistentei sociale a familiilor si copiilor.
Organizator

2001 – prezent

CURSURI DE INSTRUIRE trimestriale pentru profesori din Colegiile Pedagogice din Moldova in domeniul teoriei si practicii asistentei sociale.

Organizator

1999 - 2002

CONFERINTE INTERNATIONALE STUDENTESTI:

1999 – Asistenta sociala in perioada de tranzitie

2000 – Tineretul la rascruce de milenii

2002 – Asistenta sociala in context European
Organizator, tutore

Iulie 14-21, 2002

SCOALA DE VARA IN ASISTENTA SOCIALA (Chisinau, Moldova).

Organizator

Iunie 29-iulie 6, 2003

SCOALA DE VARA "Asistenta sociala - de la universitate la conumitate" (Chisinau, Moldova).

Organizator, profesor (prezentator)

Iulie 12-16, 2004

SCOALA DE VARA "Justitia restaurativa - o noua provocare pentru asistenta sociala in spatiul de justitie juvenila" (Chisinau, Moldova).

Organizator

Ianuarie 17-21, 2005

SCOALA DE IARNA "Asistenta sociala in spatiul justitiei juvenile" (Chisinau, Moldova).

Organizator

Noiembrie, 2008-
Martie, 2009

Studiu sociologic la nivel national de evaluare a  perceptiei coruptiei in Republica Moldova

Organizator, expert

Noiembrie 14, 2012

Conferinta Stiintifica cu participare internationala “Sociologia:

interferente nationale si internationale”, organizata cu ocazia Zilei Profesionale a Sociologului.

Organizator

 

 

PUBLICATII:

Circa 100 de lucrari in domeniile de activitate (mecanica, matematica, informatica, demografie, sociologie, asistenta sociala)

 

 

Managementul sistemelor informationale (note de curs).

-Chisinau, AAP, 1998

 

Paste and Present Population Development in the Republic of Moldova. //New Demographic Faces of Europe.
-Springer-Verlag Berlin/Heidelberg, 2000 (coautor)

 

Studentul USM – 2008 (barometru de opinie).

-Chisinau: USM, 2009 (coautor)

 

Elemente de informatica cu aplicatii in stiintele sociale (note de curs)
-Chisinau: USM, 2011.

 

Etica in asistenta sociala (manual).

-Chisinau: USM, 2014 (coautor)

 

 

CUNOASTEREA LIMBILOR:

romana - 5, rusa - 5, franceza - 3, engleza - 3