Activitati ale Centrului Republican de Resurse
pentru Asistenta Sociala

CRRAS prin activitatile sale reprezinta:
 • un Centru de instruire continua a asistentilor sociali;
 • un Centru de coordonare a relatiilor cu institutiile de invatamant din tara si de peste hotare;
 • un Centru de coordonare a relatiilor cu organele administratiei publice locale si cu ONG-urile;
 • un Centru de informare si consultanta;
 • un Centru de cercetare;
 • un Centru metodico-didactic;
 • un Centru de organizare a practicii studentilor.
In continuare sunt aduse in ordine cronologica activitatile CRRAS din momentul deschiderii lui:

anul 1998
18.12.1998 Deshiderea oficiala a CRRAS
anul 1999
05-06.1999 Cercetarea sociologica “Copii strazii din orasul Chisinau” (elaborarea instrumentelor)
07-08.1999 Cercetarea sociologica “Copii strazii din orasul Chisinau” (lucru pe teren)
09-11.1999 Cercetarea sociologica “Copii strazii din orasul Chisinau” (prelucrarea datelor, elaborarea Raportului final)
09-11.1999 Elaborarea instrumentelor de punere in aplicare a strategiei asistentei sociale a familiei si copilului
10.1999 Editarea culegerii de materiale “Asistenta sociala – activitate de mediere in societate”
10.1999 Desfasurarea cursului “Metode si tehnici in cercetarea sociologica” (S.Cace – Romania)
15-16.10.1999 Vizita de studiu a unui grup de 19 profesori si studenti de la USM (specialitatea Asistenta sociala) la Universitatea “A.I.Cuza” din Iasi (Romania)
29-30.10.1999 Conferinta stiintifico-practica internationala studenteasca “Rolul asistentului social in perioada de tranzitie: probleme, realizari, perspective”
6.12.1999 Conferinta de presa. Prezentarea rezultatelor Cercetarii sociologice “Copii strazii din orasul Chisinau”
17.12.1999 Conferinta “Modalitati de pregatire a asistentilor sociali: abordare teoretica si practica” (participanti: cadre didactice, specialisti din institutii si organizatii)
12.1999 Elaborarea si traducerea Raportului National “Educatie pentru toti – 2000”
12.1999 Cursuri de limba engleza pentru colaboratorii CRRAS
anul 2000
02.2000 Elaborarea si editarea lucrarii “Ghid de practica”
03.2000 Editarea studiului “Copiii strazii din orasul Chisinau”
18.03.2000 Conferinta studenteasca “Tineretul la rascruce de milenii: realitati si perspective”
03.2000 Deplasare de informare si documentare la Bucuresti (1 persoana)
04.2000 Deplasare de informare si documentare la Iasi (1 persoana)
05.2000 Editarea culegerii “Asistenta sociala in perioada de tranzitie: probleme si modalitati de solutionare”
05.2000 Editarea culegerii “Tineretul la rascruce de milenii: realitati si perspective”
05.2000 Seminar de totalizare a practicii studentilor anului II, specialitatea Asistenta sociala
06.2000 Editarea manualului “Concepte fundamentale ale asistentei sociale”
10-12.2000 Elaborarea cursurilor “Adoptie si plasament familial” si “Metode si tehnici in asistenta sociala”
anul 2001
02.2001 Desfasurarea seminarului “Colaborarea internationala in pregatirea asistentilor sociali si a sociologilor” (K.Nillson, O.Nillson – Suedia, J.Nowak – Germania)
04.2001 Cursuri de limba engleza pentru colaboratorii CRRAS
4.05.2001 Curs de instruire “Dimensiunea profesionala a asistentei sociale”
8.06.2001 Curs de instruire “Dimensiunea metodologica a asistentei sociale”
06.2001 Seminar instructiv-metodic cu privire la organizarea practicii compacte de vara a studentilor
1-14.07.2001 Practica compacta de vara a studentilor de la USM, specialitatea Asistenta sociala, la Bucuresti (17 persoane)
09.2001 Seminar instructiv-medodic cu privire la totalizarea practicii studentilor
28.09.2001 Seminar instructiv-metodic “Aspecte metodologice de abordare a problemelor de asistenta sociala”
10.2001 Deplasare de informare si documentare la Bucuresti (4 persoane)
10.2001 Desfasurarea cursului “Demografie si perspective de evolutie a populatiei“ (V.Ghetau – Romania)
21.12.2001 Seminar instructiv-metodic “Aspecte metodologice de abordare a problemelor de asistenta sociala”
anul 2002
01.2002 Editarea manualului “Metode si tehnici in asistenta sociala”
02.2002 Desfasurarea cursului “Dezvoltarea comunitara” (E.Zamfir, C.Zamfir, I.Badescu – Romania)
04.2002 Deplasare de informare si documentare la Bucuresti (2 persoane)
22-23.04.2002 Conferinta stiintifica studenteasca internationala “Asistenta sociala in context European”
17.05.2002 Seminar instructiv-metodic “Invatamantul in asistenta sociala la nivel de colegiu”
05.2002 Elaborarea paginii Web a CRRAS
31.05.2002 Curs de instruire “Aspecte teoretice si modele de buna practica in asigurarea bunastarii copilului”
06.2002 Editarea culegerii de materiale “Asistenta sociala in context European”
06.2002 Deplasare de informare si documentare la Bucuresti (1 persoana)
06.2002 Seminar instructiv-metodic cu privire la organizarea practicii compacte de vara a studentilor
30.06-13.07.2002 Practica compacta de vara a studentilor de la USM, specialitatea Asistenta sociala, la Bucuresti (19 persoane)
14-21.07.2002 Scoala de vara “Asistenta sociala – 2002”
09-12.2002 Elaborarea manualului “Aspecte teoretice si practice ale asistentei sociale”
25.10.2002 Seminar instructiv-metodic “Devianta si control social: abordari asistentiale”
26.10.2002 Curs de instruire “Delincventa juvenila: concepte, tendinte si strategii de asistenta”
6.12.2002 Curs de instruire “Modalitati de colaborare a instructorilor de la bazele de practica si profesorilor din institutiile de invatamant in vederea perfectionarii formelor de desfasurare a practicii studentesti”
12.2002 Seminar instructive-medodic cu privire la totalizarea practicii studentilor
anul 2003
01.2003 Cursuri de limba engleza pentru colaboratorii CRRAS
01.2003 Seminar instructiv-metodic cu privire la organizarea practicii studentilor
14.03.2003 Seminar instructiv-metodic “Componente ale politicii sociale de suport pentru familie”
15.03.2003 Curs de instruire “Strategii ale dezvoltarii comunitare”
30.05.2003 Seminar instructiv-metodic “Politici sociale si servicii comunitare pentru diverse categorii de beneficiari”
06.2003 Seminar instructiv-metodic cu privire la organizarea practicii compacte de vara a studentilor
29.06-5.07.2003 Scoala de vara “Asistenta sociala – de la universitate la comunitate”
11.2003 Editarea manualului “Aspecte teoretice si practice ale asistentei sociale”
19.12.2003 Seminar instructiv-metodic “Parteneriatul dintre diverse organizatii/institutii ofertante de servicii sociale – o cale eficienta de producere a bunastarii collective si dezvoltare a spiritului civic”
anul 2004
01.2004 Seminar instructiv-metodic cu privire la totalizarea practicii studentilor
26.03.2004 Seminar instructiv-metodic “Servicii comunitare pentru beneficiarii asistentei sociale”
05.2004 Vizita de studiu la Universitatea "Babes-Bolyai" (Cluj-Napoca, Romania). Participare la Conferinta Anuala a Asociatiei Romane de Sociologie si a Asociatiei Romane de Promovare a Asistentei Sociale
06.2004 Seminar instructiv-metodic cu privire la organizarea practicii compacte de vara a studentilor
27.06-10.07.2004 Stagiu de practica a studentilor si profesorilor în institutiile de profil din Romania
07.2004 Seminar instructiv-medodic cu privire la totalizarea practicii studentilor
12-16.07.2004 Scoala de vara “Justitia restaurativa – o noua provocare pentru asistenta sociala in spatiul de justitie juvenila”
09.2004 Editarea Buletinului CRRAS "Asistenta Sociala", Nr. 1
05.11.2004 Seminar instructiv-metodic “Dezvoltarea serviciilor de asistenta sociala in Republica Moldova”
12.2004 Editarea Buletinului CRRAS "Asistenta Sociala", Nr. 2
03.12.2004 Conferinta stiintifica studenteasca "Asistenta sociala a persoanelor refugiate" (in colaborare cu "Salvati Copiii" Moldova)

anul 2005

 
03.01.2005 Seminar instructiv-metodic cu privire la organizarea practicii studentilor
01.2005 Editarea culegerii de articole "Asistenta sociala a persoanelor refugiate"
01.2005 Editarea lucrarii "Asistenta sociala. Ghid de practica"
16-21.01.2005 Scoala de iarna “Asistenta sociala in spatiul justitiei juvenile”
23.01.2005 Seminar instructiv-metodic cu privire la organizarea practicii de licenta a studentilor
03.2005 Editarea Buletinului CRRAS "Asistenta Sociala", Nr. 3
18.03.2005 Seminar cu privire la totalizarea practicii de licenta a studentilor
18-23.04.2005 Curs special "Administrarea justitiei in comunitate" (Sorin Cace, Romania)
22.04.2005 Conferinta stiintifica "Asistenta sociala si justitia juvenila: modalitati de integrare si cooperare"
27.05.2005 Seminar instructiv-metodic cu privire la stabilirea continuitatii curriculei de instruire pentru  specialisti implicati in pregatirea  asistentilor sociali la nivel de colegii si universitati
06.2005 Editarea Buletinului CRRAS "Asistenta Sociala", Nr. 4
06.2005 Editarea culegerii de articole "Asistenta sociala si justitia juvenila: modalitati de integrare si cooperare"
30.09.2005 Seminar instructiv-metodic: "Asistenta sociala a persoanelor refugiate: aspecte teoretice si practice" (in colaborare cu "Salvati Copiii" Moldova)
28-30.10.2005 Curs pentru studenti "Servicii de asistenta sociala pentru persoanele refugiate si deplasate intern" (in colaborare cu "Salvati Copiii" Moldova)
11.2005 Editarea Buletinului CRRAS "Asistenta Sociala", Nr. 5
25.11.2005 Conferinta stiintifica studenteasca "Probleme de integrare sociala a persoanelor refugiate si deplasate intern" (in colaborare cu "Salvati Copiii" Moldova)
12.2005 Editarea Buletinului CRRAS "Asistenta Sociala", Nr. 6
12.2005 Editarea culegerii de articole "Probleme de integrare sociala a persoanelor refugiate"

Permanent la CRRAS se ofera consultanta in urmatoarele domenii:

 • politici sociale in domeniul familiei si populatiei;
 • abuzul asupra copilului;
 • adoptie si plasament;
 • ocrotirea rezidentiala;
 • abandonul copilului;
 • planificarea familiala;
 • metode si tehnici de lucru cu persoane aflate în divort;
 • asistenta sociala a persoanelor dependente de drog;
 • asistenta sociala a persoanelor delincvente (delincventa juvenila);
 • administrarea justitiei in comunitate (probatiunea);
 • dezvoltare comunitara;
 • asistenta sociala a somerilor (in special a tinerilor someri);
 • cadrul legislativ al protectiei sociale etc.

CRRAS dispune de o bogata biblioteca cu titluri de carte din asistenta sociala, sociologie, psihologie,
pedagogie, statistica matematica, statistica economica si sociala etc., care se completeaza periodic cu lucrari
elaborate si editate de catre profesori – colaboratori ai CRRAS, procurate din mijloacele diferitor proiecte,
cu donatii particulare si de la diferite organizatii din tara si de peste hotare.