Colaboratori ai Centrului Republican de Resurse pentru Asistenta Sociala:

·        Bulgaru Maria, doctor habilitat, profesor universitar USM (director CRRAS);

·        Bulgaru Oleg, doctor in matematica, conferentiar USM (director executiv CRRAS);

·        Flocos Veronica, masterand USM, domeniul de activitate – asistenta sociala (laborant CRRAS);

·        Usurelu Lucia, economist (asistent financiar CRRAS);

·        Milicenco Stela, doctor in sociologie, conferentiar, decan al Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala USM;

·        Pritcan Valentina, doctor in psihologie, conferentiar, prorector al Universitatii Pedagogice de Stat (UPS) „A.Russo”;

·        Racu Aurelia, doctor habilitat in psihologie, profesor universitar, UPS „I.Creanga”;

·        Miron Angela, lector USM, domeniul de activitate – sociologia, asistenta sociala;

·        Flocos Valentina, lector USM, domeniul de activitate – sociologia, asistenta sociala;

·        Oceretnii Anastasia, doctor in sociologie, conferentiar universitar, sef al Catedrei Sociologie USM;

·        Onofrei Aliona, doctor in filosofie, conferentiar universitar, sef al Catedrei Asistenta Sociala;

·        Spoiala Lucia, director al Biroului National de Statistica, lector USM;

·        Buciuceanu Mariana, doctor in sociologie, colaborator stiintific ASM;

·        Salcutan Liliana, lector, doctorand USM, domeniul de activitate – sociologie, asistenta sociala;

·        Pistrinciuc Vadim, doctor in sociologie, deputat al Parlamentului RM;

·        Esanu Mircea, director FIFM, lector USM;

·        Gatcan Iurii, doctorand USM, colaborator CNA;

·        Chifa Svetlana, sef al Directiei Municipale de Protectie a Drepturilor Copilului (DMPDC);

·        Oceretnii Sergiu, colaborator IRP, asistent social;