Curs pentru studenti din 28 - 30.10.2005
"Servicii de asistenta sociala pentru persoanele
refugiate si deplasate intern"

Training for students (October 28 - 30, 2005)
"Social Work Services for Refugee and Displaced Persons"


Deschiderea cursului. Maria Bulgaru, decan al Facultatii Asistenta Sociala USM, director CRRAS.
Training opening. Maria Bulgaru, dean of Faculty of Social Work of MSU, RSWRC director.

Deschiderea cursului. Vasile Batcu, Presedinte "Salvati Copiii" Moldova.
Training
opening. Vasile Batcu, "Save the Children" Moldova President.

Deschiderea cursului. Marcel Colun, consilier juridic ICNUR.
Training
opening.
Marcel Colun, UNHCR lawyer.

Participantii la cursuri: imagini din sala.
Training participants: classroom images.

Participantii la cursuri: imagini din sala.
Training participants: classroom images.

Participantii la cursuri: imagini din sala.
Training participants: classroom images.

Participantii la cursuri: imagini din sala.
Training participants: classroom images.

Participantii la cursuri: imagini din sala.
Training participants: classroom images.

Participantii la cursuri: imagini din sala.
Training participants: classroom images.

Participantii la cursuri: imagini din sala.
Training participants: classroom images.

Participantii la cursuri: imagini din sala.
Training participants: classroom images.

Participantii la cursuri: imagini din sala.
Training participants: classroom images.

Participantii la cursuri: imagini din sala.
Training participants: classroom images.

In excursie la Centrul de Cazare pentru Refugiati si Solicitanti de azil.
Excursion at Refugee Settlement Center.

In excursie la Centrul de Cazare pentru Refugiati si Solicitanti de azil.
Excursion at Refugee Settlement Center.

In excursie la Centrul de Cazare pentru Refugiati si Solicitanti de azil.
Excursion at Refugee Settlement Center.

In excursie la Centrul de Cazare pentru Refugiati si Solicitanti de azil.
Excursion at Refugee Settlement Center.

In excursie la "Salvati Copiii" Moldova - Program Social ICNUR.
Excursion at "Save the Children" Moldova - UNHCR Social Program.

In excursie la Centrul de Cazare pentru Refugiati si Solicitanti de azil.
Excursion at Refugee Settlement Center.

In excursie la Centrul de Caritate pentru Refugiati.
Excursion at Refugee Care Center.

In excursie la Centrul de Caritate pentru Refugiati.
Excursion at Refugee Care Center.

In excursie la Centrul de Resocializare si Integrare Familiala "Casa Aschiuta".
Excursion at Resocialisation and Family Integration Center "Casa Aschiuta".

In excursie la Centrul de Resocializare si Integrare Familiala "Casa Aschiuta".
Excursion at Resocialisation and Family Integration Center "Casa Aschiuta".

In excursie la Centrul de Resocializare si Integrare Familiala "Casa Aschiuta".
Excursion at Resocialisation and Family Integration Center "Casa Aschiuta".

In excursie la Centrul de Resocializare si Integrare Familiala "Casa Aschiuta".
Excursion at Resocialisation and Family Integration Center "Casa Aschiuta".

Un interviu pentru Radio Antena C (Nicolae Chistruga, participant).
An interview for Radio Antena C (Nicolae Chistruga, participant).

Un interviu pentru Radio Antena C (Vasile Batcu, Presedinte "Salvati Copiii" Moldova).
An interview for Radio Antena C (Vasile Batcu, "Save the Children" Moldova President).