Voluntari ai
Centrului Republican de Resurse pentru Asistenta Sociala

RSWRC volunteers


Lucia Spoiala si Vadim Pistrinciuc - tineri profesori
ai Facultatii de Asistenta Sociala USM, voluntari ai CRRAS.
Young professors of Social Work Department of MSU - RSWRC volunteers.


Un grup de studenti de la specialitatea "asistenta sociala" USM.
A group of students of "social work" speciality of MSU.